Urteterapi
Færre kender til Traditionel Kinesisk urte terapi

Traditionel kinesisk urte terapi er ligeså gammel som akupunkturen - hvis ikke ældre. Den er udviklet af utallige traditionelle læger op gennem historien, og udgør stadig et væsentligt element i det nutidige kinesiske sundhedsystem.

Diagnosen
Også indenfor urte terapien behandler man ubalancemønstre snarere end symptomer. Diagnosticeringen af ubalancemønstre er meget afgørende, fordi det er så uendeligt meget mere præcist at diagnosticere ubalancemønstre og på den baggrund bestemme behandlingen, end hvis man f.eks bruger nåle eller urter mere eller mindre tilfældigt i forhold til et symptom, man måske ikke kender tilbunds. Både akupunktur- og urte terapi behandling kan - netop fordi behandleren altid tager udgangspunkt i de diagnosticerede ubalancer - således også forholde sig til ikke tidligere kendte problematikker.

Urterne der benyttes I den kinesiske urte terapi, er grundigt beskrevet i forhold til hvilke ubalancemønstre, de har indflydelse på. De er således klassificeret i forhold til deres varme/kulde mæssige påvirkning af kroppen, deres smag og påvirkning af Qi, hvilke organer og meridianer de påvirker, samt deres  forskellige egenskaber i forhold til Qi, blod og kropsvæsker mm.
I forskellige "Materia Medica" beskrives de enkelte urters ud fra denne klassificering og den viden man erfaringsmæssigt har om de forskellige urters virkning, hvilke andre urter de fungererer bedst sammen med og hvilke andre urter, der ophæver eventuelle uønskede virkninger osv, osv.
Urte opskrifter
Det er sjældent, at man i kinesisk urte terapi benytter sig af kun en enkelt urt. Der er næsten altid tale om opskrifter bestående af flere urter, som retter sig mod alle aspekter af en eller flere ubalancer. Urte opskrifterne er på samme måde som enkelturterne klassificeret i forhold til ubalancer, og ikke sygdomme og symptomer.
Opskrifterne er udviklet og afprøvet op gennem historien. Nogle er ældgamle og har overlevet, fordi de har bevist deres værdi igen og igen. Andre er nyere videreudviklinger af ældre opskrifter, og alle bygger de på samme kendte og velafprøvede principper.
Fødevarer og urte terapi
De fleste fødevarer er også klassificeret indenfor den kinesiske urte terapi på samme måde som urterne er det. Urte terapeuten vil derfor ofte anbefale forskellige fødevarer og kostændringer, der sideløbende vil være gavnlige for selve urte terapien.
Det, der i sidste ende afgør om man taler om en fødevare eller en urt, er at urternes påvirkning af kroppen ofte er lidt kraftigere i mindre doser end almindelig mad.
Men der er i de fleste tilfælde stadig tale om fødevarer, og derfor er virkningen også langsommere og blidere end den vestlige medicin, vi er opvokset med. Skønt det meste vestlige medicin som regel er udviklet på baggrund af naturlige ingredienser, er der i vore dage næsten altid tale om en syntetisk fremstilling af f.eks en plantes aktive stoffer. Derfor er vestlig medicin langt mere koncentreret, kraftig og hurtigt virkende end det oprindelige naturlige udgangspunkt - også hvad angår bivirkninger!
Dette betyder, at urte terapi ofte er lidt længere tid om at virke, end vi nogen gange kender det fra vestlig medicin - til gengæld er der også tit tale om en mere tilbundsgående og vedvarende virkning, når den kommer.
Virkning og bivirkning
Urte terapien har potentiale for at lindre og påvirke ubalancer mere effektivt end almindelig kost terapi, men bruges den forkert kan urterne i sagens natur fremkalde uønskede virkninger. Heldigvis betyder urte terapiens lange historie, at alle urter er grundigt kendt og afprøvet -  også i forhold til hvordan man undgår uønskede virkninger i en given situation. Dettte er en af flere grunde til, at der næsten altid bruges opskrifter, fordi opskrifterne tager højde for alle de ubalancer de enkelte urter påvirker - også de uønskede.
Til trods for at Traditionel kinesisk urte terapi på mange måder en sikker behandlingsform,
opfordrer jeg alligevel af indlysende grunde til, at man ikke selv eksperimentere med kinesisk urte terapi, men opsøger en kvalificeret terapeut.
Koncentrerede urte teer
Oprindeligt brugte man rå eller tørrede urter og det gør man stadig i Kina og andre steder i østen. Dette er ikke tilladt i Danmark, da det er vanskeligt at sikre sig urternes kvalitet og oprindelse. I stedet benytter man fabriksfremstillede koncentrerede urte teer, som er fryse eller spraytørrede under kontrollerede og hygiejniske forhold
De koncentrerede urte teer jeg benytter i klinikken, kommer hovedsageligt fra Taiwan - nogle få fra Kina - og er i første omgang kontrolleret af producenterne . Efter ankomsten til den europæiske distributør, går hvert enkelt batch af de forskellige urte teer gennem et særdeles strengt europæisk kontrolsystem. Dette sker med henblik på at sikre, at urte teerne på alle måder er af høj kvalitet - at de er hvad de giver sig ud for, at de ikke indeholder skadelige stoffer, som f.eks tungmetaller eller andet skadeligt og ikke de ikke kommer fra truede planter eller dyr.
Brugen af koncentrerede urte teer har desuden den fordel at de er lette at bruge både for terapeut og patient. De opløses blot i kogende vand og drikkes som almindelig urte te.

Jeg tilbyder også

Akupunktur
Akupunktur fungerer gennem indstik af meget tynde, sterile akupunkturnåle forskellige steder på kroppen.
Læs mere
Moxa
Moxa behandling er ofte en nødvendig del af akupunkturbehandlingen.
Læs mere
Cupping og Gua Sha
Cupping og  Gua Sha er behandling med henholdsvis glaskopper og massage af huden med en jade sten.
Læs mere

Sådan foregår en behandling

Når du kommer til den første behandling skal du afsætte ca halvanden time. Vi laver først en grundig traditionel diagnose og fastlægger behandlingsprincippet. Derefter følger selve behandlingen, som kan bestå af en eller flere af de traditionelle kinesiske teknikker, du kan læse om her på siden.
Du kan nogle gange nøjes med en enkelt behandling, men som regel er der brug for flere. De efterfølgende behandlinger varer en time og omfatter en kort samtale, hvor vi følger op på diagnosen og derefter forsætter med den egentlige behandling .

Læs mere
Kontakt mig for en uforpligtende snak